fbpx
logo zwembad de dompelaar
zwembad de dompelaar

Het zwembad van ons allemaal

Zwembad De Dompelaar wordt beheerd door een grote groep vrijwilligers die ervoor zorgen dat er veilig en met plezier gezwommen kan worden. Onderhoud, schoonmaak, toezicht, kaartverkoop, innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke ingrediënten voor het succes en groeien van het zwembad.

Het team

Wij doen niets liever dan jou een plezierige zwembeleving geven. Met een gezellig praatje, iets lekkers uit de shop, toezicht over de baden en als de situatie niet veilig is ‘een fluitje’ om boven het zwembadgejoel uit te komen. Want veiligheid staat bij ons op nummer één.

Het bestuur

Corné Korevaar, Peter Kwakernaak, Marco van Leeuwen en Corrie de Kluijver vormen het bestuur van Stichting Exploitatie De Dompelaar. De stichting heeft op 1 januari 2023 de exploitatie van het zwembad overgenomen van Optisport. Nadat de Raad van gemeente Molenlanden op 20 september 2022 unaniem instemde met de verzelfstandiging van het zwembad is het nieuwe bestuur ontstaan vanuit de stichting Vrienden van de Dompelaar. De ‘vriendenstichting’ blijft nauw betrokken bij de exploitatiestichting. De redding van het bad, eerder in 2011 door de Vrienden van de Dompelaar en vervolgens met de verzelfstandiging in 2023, betekent niet dat het bad uit de gevarenzone is. Het zal moeilijk zijn om een buitenzwembad kostendekkend te krijgen, maar we weten ons gesteund door een grote groep vrijwilligers. Iedereen is trots op het bad, brengt zijn eigen kwaliteiten in en doet er alles aan om het zwembad te behouden.

Waar staan we voor

Zwembad De Dompelaar wil een gezellige en gemoedelijke ontmoetingsplek zijn voor iedereen.    Door onze gasten sportief te laten ontspannen dragen wij bij aan het welzijn van jong en oud.  Daarom zijn we supporter van sportakkoord Molenlanden. Ook stimuleren wij de samenwerking met lokale partijen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau binnen onze gemeenschap.

Huisregels

Zwembad De Dompelaar doet er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te maken. Uiteraard verwachten wij als tegenprestatie dat onze bezoekers onze huisregels respecteren. Zo zorgen we samen voor een veilig, gezellig en schoon zwembad.

 • Aanwijzingen van aanwezige vrijwilligers/personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • Kinderen zonder zwemdiploma moeten altijd worden begeleid door een zwemvaardige volwassene in zwemkleding.
 • Kinderen zonder zwemdiploma moeten verplicht bandjes dragen op het hele terrein, dus ook op het grasveld en in het peuterbad.
 • Ook wanneer u zelf niet zwemt, is een geldig entreebewijs vereist.
 • Bezoekers met medische klachten dienen het toezichthoudend personeel hiervan in kennis te stellen.
 • Misbruik van (persoonsgebonden) abonnementen kan leiden tot een entree-verbod voor zowel de oorspronkelijke houder van het abonnement als wel voor de gebruiker.
 • Op verzoek van het personeel moet een geldige legitimatie getoond kunnen worden.
 • Het is verboden om glaswerk mee te nemen naar het zwembad.
 • Het is verboden om eten en/of drinken te nuttigen in de baden; dat mag alleen op de terrassen, lig- en speelweide.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Balspelen zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde velden en wanneer er geen overlast voor andere bezoekers ontstaat.
 • Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of vrijwilligers in het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
 • Gewenste en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd en leiden eveneens tot verwijdering uit het zwembad.
 • De Dompelaar is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het zwembad. Berg waardevolle voorwerpen en kleding op in de kluisjes.
 • Bij het plegen van diefstal dan wel agressief gedrag en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.

Fotobeleid

Zwembad De Dompelaar maakt beeldmateriaal (foto’s en/of filmpjes) tijdens activiteiten en evenementen. Dit beeldmateriaal is een middel om onszelf te profileren. Deelnemers worden altijd integer in beeld gebracht en het beeldmateriaal wordt niet gemanipuleerd. Publicatie van de beelden is op onze social media kanalen en deze website

Privacy

Zwembad De Dompelaar acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Privacy wetgeving stelt. Om die reden is een privacyverklaring opgesteld.